Okstindan natur- og kulturpark og jeg gjennomførte sammen med Norske Parkers sekretariat i Trysil et prosjekt med å utvikle malverk som regionalparker i Norge kan bruke. Hensikten med prosjektet er å fremheve parkens verdier og unikhet, og simulere til næringsutvikling og reiselivsutvikling i regionen. Nettsiden er tospråklig, og sender den engelskspråklige versjonen av tekster til et ikke-lansert nettsted ved hjelp av REST-api.

Lanseringsdato 20.mai 2020