Finnskogen Adventures hadde behov for å rydde opp i en komplisert logo med mange innholdselementer. I utviklingen ble det gjort stikkordsanalyser og mood boards. Resultatet ble en visuell profil med logo, typografi og retningslinjer for bruk av bilder.